Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради Пресвятаго Имене Твоего,
помилуй и спаси Богохранимую страну нашу и всех нас.

Подать записки


Суббота, 10 сентября 2022

С праздником обретения мощей преподобного Иова Почаевского! С престольным праздником!

1

 

Преподобный Иов Почаевский скончался 28 октября 1651 года. 28 августа 1833 года мощи преподобного Иова были торжественно открыты для всеобщего поклонения. В 1902 году Святейший Синод определил в этот день обносить святые мощи преподобного Иова вокруг Успенского собора Почаевской Лавры после Божественной литургии.

 

Тропарь преподобному Иову, игумену Почаевскому, на обретение мощей, глас 4

Возло́жь на ся и́го Христо́во от ю́ности,/ преподо́бне о́тче И́ове,/ многоле́тне свя́то подвиза́лся еси́/ на по́прище благоче́стия во оби́тели Уго́рницстей и на о́строве Ду́бенстем,/ и, прише́д к горе́ Поча́евстей,/ зна́менанней цельбоно́сною стопо́ю Пресвяты́я Богоро́дицы,/ в те́сней пеще́ре ка́менней/ богомы́слия ра́ди и моли́твы многокра́тно заключа́лся еси́,/ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́яся,/ му́жественно потруди́лся еси́/ на по́льзу Це́ркве Христо́вы и оби́тели твоея́,/ ку́пно же и проти́ву враго́в Правосла́вия и благоче́стия христиа́нскаго,/ и, наста́вив сицево́му ополче́нию и́ночествующих,/ победи́тели тех предста́вил еси́ Влады́це и Бо́гу.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Кондак преподобному Иову, игумену Почаевскому, на обретение мощей, глас 8

Возсия́ от спу́да земна́го сокро́вище нетле́нное моще́й твои́х,/ уго́дниче Бо́жий,/ я́ко, благоче́стно пожи́в в ве́ре Христа́ Бо́га на́шего,/ дости́гл еси́ доброде́телей соверше́нства,/ и, оста́вль сла́дость жития́ преходя́щаго,/ в пеще́ре горы́ Поча́евския в поще́ниих, моли́твах и труде́х свя́то подвиза́лся еси́,/ и те́ми те́ло твое́ увяди́л еси́./ Ны́не же, преше́д к Бо́гу в безмяте́жный и ве́чный поко́й,/ мо́лишися о всех с ве́рою к тебе́ прибега́ющих./ Ра́дуйся, И́ове, пресла́вный уго́дниче Бо́жий// и оби́тели Поча́евския украше́ние.

Молитва преподобному Иову, игумену Почаевскому

О, преподо́бне о́тче И́ове, и́ноков трудолю́бнаго жития́ богому́дрый наста́вниче, кро́тости и воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия, братолю́бия и нищелю́бия, терпе́ния и бде́ния от ра́нней ю́ности до по́здней ста́рости неутоми́мый подви́жниче, ве́ры Правосла́вныя вели́кий ревни́телю и непреобори́мый побо́рниче, земли́ Волы́нския и Га́лицкия свети́ло благосве́тлое и святы́я Поча́евския оби́тели непобеди́мый защи́тниче! При́зри о́ком благоутро́бия твоего́ на нас недосто́йных чад твои́х, к тебе́ усе́рдно по вся дни прибега́ющих и на боголюби́выя лю́ди сия́, пред твои́ми духоно́сными и многоцеле́бными моща́ми собра́вшияся и благогове́йно к тем припа́дающия, и испроси́ предста́тельством твои́м ко Всевы́шнему Влады́це им и нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию, поле́зная и благопотре́бная: боля́щия исцели́, малоду́шныя обо́дри, скорбя́щия уте́ши, оби́димыя заступи́, немощны́я подкрепи́ и пове́рженныя до́лу возста́ви, всем вся, благода́тию от Бо́га да́нною, да́руй, по коего́ждо ну́жде и потре́бе, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Вознеси́ уго́дниче Бо́жий всемо́щную моли́тву твою́ о Росси́йской держа́ве, да бу́дет вы́ну мир и тишина́, благоче́стие и благоде́нствие, в суда́х пра́вда и ми́лость, в сове́тах му́дрость и благо́е преспе́яние, да утвержда́ется же во благи́х челове́цех ве́рность, в злых же страх и боя́знь, во е́же преста́ти им от зла и твори́ти до́брая, да та́ко в держа́ве Росси́йстей ца́рство Христо́во расте́т и мно́жится и да просла́вится в нем Бог, ди́вный во святы́х свои́х: Ему́же еди́ному подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я преподобному Иову, игумену Почаевскому

О, всесвяты́й и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш И́ове, при́сный о нас ко Го́споду моли́твенниче и те́плый предста́телю о душа́х на́ших, к тебе́ всеумиле́нно ны́не притека́ем и, помина́юще по́двиги и чудеса́ твоя́, я́же сотвори́л еси́ и твори́ши на земли́, про́сим и мо́лим твою́ благосты́ню: я́коже тве́рдо и неизме́нно потруди́лся еси́ в ве́ре Христа́ Бо́га на́шего, и, сию́ до конца́ в себе́ и во всех при́сных твои́х це́лу и невреди́му сохрани́вый от вся́ких прираже́ний вра́жиих и ересе́й тлетво́рных, си́це и нас в Правосла́вии и единомы́слии укрепи́, отгоня́я моли́твами твои́ми вся́кую тьму неве́рия и неправомы́слия от серде́ц и помышле́ний на́ших; послужи́вый Го́споду и Бо́гу твоему́ де́лы благи́ми и неизрече́нным самоотверже́нием в труде́х, бде́ниих и поще́ниих, наста́ви нас на путь вся́кия доброде́тели и благосты́ни, избавля́я от искуше́ний и грехо́в, удаля́ющих нас от Бо́га и поверга́ющих в бе́здну зла все житие́ на́ше; яви́выйся иногда́ с Пречи́стою Де́вою Богоро́дицею верху́ горы́ Поча́евския во спасе́ние оби́тели твоея́ от наше́ствия и обложе́ния ага́рянскаго, и ны́не ускори́ на по́мощь стране́ на́шей проти́ву всех враго́в на́ших, вне́шних и вну́тренних, утвержда́я мир и тишину́ в земли́ на́шей, да безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́; и всем к тебе́ притека́ющим и припа́дающим к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х и твоея́ по́мощи и заступле́ния тре́бующим неоску́дныя ми́лости незави́стно подава́яй, не оста́ви и нас, си́рых и безпо́мощных, тебе́ моля́щихся, избавля́я от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Ей, уго́дниче Бо́жий, при́зри ми́лостивно от Престо́ла Царя́ Сла́вы, Ему́же ты ны́не предстои́ши со Арха́нгелы и А́нгелы и со все́ми святы́ми, на оби́тель твою́ Поча́евскую, е́юже ты дре́вле му́дро пра́вил еси́, назда́в ю́ всехва́льным и ди́вным житие́м твои́м, и сохрани́ ю́ моли́твами твои́ми и вся́кий град, и страну́ и всех отовсю́ду, на мо́ре и на су́ши, в пусты́нях и в заключе́ниих многоразли́чных тебе́ призыва́ющих, от всех зол, ви́димых и неви́димых, да, та́ко твое́ю по́мощию и хода́тайством спаса́еми, в ве́це сем и по сконча́нии живота́ на́шего сподо́бимся ку́пно с тобо́ю сла́вити и воспева́ти всечестно́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Величание преподобному Иову, игумену Почаевскому

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче наш И́ове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

23

Отзывы о музее Кадашевская слобода

 • Мария Алексеевна Денисова
  Опубликовано Среда, 13 января 2021 06:47
  Спасибо, что после «Хлеба» пригласили на «Масло». Действительно хлеб с…
 • Родительский ком. Школы 1275, 3 класса
  Опубликовано Среда, 13 января 2021 06:45
  Наш класс был у вас на Новогоднем настроении, всем понравилось.…
 • 111
  Опубликовано Вторник, 12 января 2021 19:51
    Мария 03.03.2020   Спасибо Ольге Львовне за чудесную программу "Веселая…
 • Мария
  Опубликовано Вторник, 03 марта 2020 06:49
  Спасибо Ольге Львовне за чудесную программу "Веселая Масленица"! Дети в…
 • 5 школа. Реутов
  Опубликовано Понедельник, 02 марта 2020 06:48
  Благодарим Ольгу Львовну и Ольгу Олеговну за чудесный праздник устроенный…

Икона дня
Подать записки

Братья и сестры!

 Дорогие братья и сестры! У нас изменился номер карточки социальной службы прихода.
 
Номер новой карты: 2202 2061 0098 8471.
 
Если вы захотите помочь нам в деле обустройства нашего с вами храма Воскресения Христова в Кадашах, сооружения иконостасов на нижнем этаже, дальнейшего обустройства верхнего иконостаса, реставрации живописи, устройства интерьеров, обустройства иконостаса в храме в честь преп. Иова Почаевского, то теперь, помимо основных способов пожертвования вы можете перечислять деньги на эту карту.   
 
 Да благословит вас Всемилостивый Господь на всякое доброе !
 
Теперь у вас есть возможность подать поминальные записки о здравии и упокоении на Литургию, а также заказать Сорокоусты о здравии и упокоении, Молебны о здравии и Панихиды. Пишите, пожалуйста, на каждой строке только 1 имя. 
 

Кроме того, здесь же можно поставить свечи перед любой иконой в храме. Тоесть, в этом же разделе внизу увидите таблички: «Иконы, перед которыми ставятся свечи». Там перечислены все иконы как на первом, так и на втором этажах нашего храма, а также мощевик, перед которыми ставятся свечи. И перечисляются ориентировочные цены самих свечей, которые вы пожелаете поставить перед выбранной вами иконой. Во время Божественной службы свечница поставит свечку перед этой иконой.

Также там есть табличка «Для богослужения», где вы можете пожертвовать, сколько пожелаете, на приобретение лампадного масла и кагора для алтаря.

Все Ваши пожертвования, совершенные через форму на этой странице, перечисляются непосредственно на официальный расчетный счет храма, указанный в разделе «Помочь храму». 

Пожертвования на ваше усмотрение.

Спаси вас Господь! 

 

Дорогие братья и сестры!

Мы надеемся на вашу помощь в благоустройстве нашего храма.  В нижнем храме необходимо запроектировать и установить исторические иконостасы в центральном и боковых приделах, а также изыскивать средства для написания икон к иконостасам верхнего и нижнего храмов. Кроме этого, нам необходимо заняться обустройством интерьера на первом и втором этажах.  

 

Как вам известно, мэрия восстановила храм преподобного Иова Почаевского, который расположен с южной стороны нашего большого Храма. Это единственный храм в Москве, посвященный этому великому святому Юго-Западной Руси. Сразу после завершения работ мы начали здесь Божественные службы, но сейчас он временно закрыт по причине возведения в нем белокаменного иконостаса. И здесь мы тоже нуждаемся в вашей помощи: в завершении работ по иконостасу, обустройстве интерьера и может быть, если Бог благословит, в росписи потолка и стен.

Наш с вами Храм строился силами благочестивых купцов в XVII веке. Он пережил различные перестройки, переделки. В 1812 году горел, в середине XIX века отреставрирован, в лихую годину безбожия, особенно после закрытия в 1934 году, использовался не по-назначению.  В 1960-х годах был приспособлен для мастерских Грабаря. К началу 2000-х годов был приведен в полуразрушенное аварийное состояние. После 2004 года началось его возрождение. А совсем недавно силами Министерства культуры РФ проведены ремонтно-реставрационные работы, благодаря которым храм преобразился, но, к сожалению, осталось множество нерешенных вопросов, основные из которых мы только что огласили. 

Так поможем же всем миром в благоустройстве и благоукрашении Храма, сохранившегося и преобразившегося спустя трех с лишним веков.

Да поможет Всемилостивый Господь Бог всем людям, жертвующим храмам Божиим, труждающимся и служащим в Церкви Господней!

Пожертвования можно перечислить следующими удобными вам способами:

Перечислить на счет храма, который есть на этом сайте в разделе "Помочь храму"

или опустить в церковную "кружку" в храме.

Также можно отправить пожертвование на платежный сервис ЮMoney по № 410011339674499

или на карточку Сбербанка социальной службы прихода:

№ 2202 2061 0098 8471. 

Также можно отправить пожертвования с помощью системы PayРal

по адресу: lug-duhovnyi@mail.ru

По всем вопросам обращаться по телефону: +7-926-212-54-27.

В нижнем храме во всех трех приделах мы установили временные иконостасы и надеемся, с вашей помощью, восстановить исторические.

Нижний храм в честь Успения Божией Матери

Нижний храм в честь Успения Божией Матери

Тихвинский придел

Тихвинский придел

Никольский придел

Никольский придел

Храм преп. Иова Почаевского

Храм преп. Иова Почаевского

 Храм преп. Иова. Внутренний вид

Храм преп. Иова. Внутренний вид

  

Братья и сестры! В связи с реорганизацией Банка «Открытие» 17 декабря в нашем храме снова изменились банковские реквизиты!

р/с 40703810895020022807,
к/с 30101810945250000297

ИНН 7706050630

КПП 770601001

БИК 044525297

Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва.

Всем, кто хочет оказывать нашему храму благотворительную

помощь на оплату коммунальных расходов, на реставрацию

живописи, воссоздание иконостасов, интерьеров храма, на

издание журнала «Мир Божий» или Сборника «Кадашевские

чтения», на помощь и поддержку малоимущим и многодетным

семьям, тяжелобольным и просто нуждающимся людям, просьба

перечислять средства по вышеуказанным реквизитам, а также

на

Яндекс Кошелёк №410011339674499

или на карту Сбербанка социальной службы прихода

№ 5336 6902 1347 8276. Перечислить деньги можно еще по системе Paypal по адресу: lug-duhovnyi@mail.ru

Благодарим всех, кто отзывается на наши призывы о помощи,

кто периодически оказывает материальную поддержку приходу.

Мы всегда молимся о вас Всемилостивому Богу, а Господь

всегда воздает сторицей от сердца помогающим храмам Божиим

и ближнему!

Да благословит всех вас Господь!

 

На нашем сайте есть рубрика Стихия, которая периодически обновляется. Приглашаем посетить эту рубрику

  

Напоминаем вам, что в нашем храме проводятся огласительные беседы перед совершением Таинства Крещения по субботам в 16 часов. 

Всем, кто собирается записаться на оглашение, просьба заранее созвониться по телефону: 8(495) 953-13-19

 

Вышел из печати 23-й том «Кадашёвских чтений»

Уважаемые участники конференции, чьи доклады опубликованы в данном сборнике, могут получить авторский экземпляр в храме Воскресения Христова в Кадашах. Сборник можно приобрести в храме за свечным ящиком.

 

В наш храм чудесным образом пришли мощи преподобноисповедника Гавриила Мелекесского, который в 1934 году был священником в нашем храме и при котором храм был закрыт безбожной властью, а святой Гавриил арестован во время Божественной Литургии в день Преображения Господня.

 

Настоятель храма отец Александр благословил написание большой иконы преподобного Гавриила для вложения в нее святых мощей.

Поэтому, мы объявляем сбор пожертвований на эту икону.

Пожертвования можно опустить в специальную кружку в храме или перечислить на ЯндексКошелек

№ 410011339674499

 

О незаконном уничтожении «дома дьякона»

Читать новость

 

В связи с тем, что  работы по благоустройству территории храма теперь производятся со стороны 2-го  Кадашевского пер., вход и въезд на территорию храма совершается со стороны Кадашевского тупика
 
 
 

По благословению настоятеля Храма Воскресения Христова в Кадашах набирается группа добровольцев для интересной и познавательной работы на территории Храма.В результате строительных работ на территории храма Воскресения Христова в Кадашах имеются земляные отвалы культурного слоя, нужна помощь в его просеивании.

В результате строительных работ на территории храма Воскресения Христова в Кадашах имеются земляные отвалы культурного слоя, нужна помощь в его просеивании. Специального опыта не требуется, так как за процессом раскопок следит опытный археолог. Поэтому будет интересно! Для желающих принять участие в этой работе контактный телефон: +79175718020 Лидия Александровна.

Все обретенные предметы будут переданы в музей "Кадашевская слобода" 

Проповеди отца Александра Салтыкова


Фотолента

 • Новогодний молебен 31.12.2009
 • Дьякон Владимир, Алексей Иванович и Елизавета Петровна на колокольне во время установки колоколов, 1 мая 2013 г.
 • Подготовка храма к Пасхе, весна 2011 г.
 • Даниил Терентьев, звонарь храма, весна 2012 г.
 • Венчание Дмитрия и Ольги Панько, июль 2012 г.
 • Венчание Дмитрия и Ольги Панько, июль 2012 г.
 • Архитектор Елизавета Петровна Саратовская, июнь 2012 г. Фото: Юрия Иващенко
 • Прихожанин Кадашей Евгений Рыбка поднимает колокола на кадашевскую колокольню 21 апреля 2013 г.
 • Новогодний молебен. 31.12.2008 г.
 • Рождество 2011 г.
 • Рождественский вертеп. Фото: kate-goria.livejournal.com
 • Рождество 2011 г.
 • Рождественский вертеп. Фото: kate-goria.livejournal.com
 • Отец Александр и прихожане у Часовни павшим под Плевной, 2002 г.
 • Рождественский вертеп. Фото: kate-goria.livejournal.com